SERVİSLER

Vergi Teknolojileri
E-ARŞİV

433 Seri numaralı VUK (Vergi Usul Kanunu) ile e-Arşiv uygulaması yürürlüğe girmiştir. GİB'in (Gelir İdaresi Başkanlığı) belirlediği standartlarla elektronik ortamda e-Faturanın oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

Bu sistemden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin öncelikle e-Fatura sisteminde kayıtlı olmaları gerekmektedir.

EFKS (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) kapsamında elektronik ortamda faturalarını oluşturan ve muhafaza eden gerçek veya tüzel kişiler, 01/04/2015 tarihinden itibaren bu uygulamaya geçmek zorundadırlar.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapıp, 2014 yılı brüt satış cirosu beş milyon lira ve üzerinde olan gerçek veya tüzel kişiler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Eğer bir Microsoft Dynamics NAV kullanıcısıysanız veya yakın bir zamanda Microsoft Dynamics NAV platformuna geçiş yapmayı planlıyor ve bu sistemden yararlanmayı düşünüyorsanız, ihtiyacınızı tam olarak karşılayacak olan bu çözüm hakkında bilgi almak için hemen GEZİN'le temasa geçebilirsiniz. Konusunda uzman olan danışmanlarımız tam ihtiyacınız olan bilgiyi size sağlayacaklardır.

E-DEFTER

2011 yılında yürürlüğe giren 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince e-Defter tutulması zorunlu hale getirilmiştir.

Microsoft Dynamics NAV tarafından desteklenen ve uluslararası bir standart olan XBRL(eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili referans alınmıştır.

Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan e-Defterlerin bütünlüğünün ve değişmezliğinin sağlanması için gerçek kişiler için elektronik imza, tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır.

İlk aşamada yevmiye defteri ve büyük defterin (Defter-i Kebir) e-Defter kapsamında tutulması öngörülmüştür. Sonraki aşamalarda tüm yasal defterlerin de bu kapsam altında oluşturulması düşünülmektedir.

E-FATURA

2011 yılında yürürlüğe giren 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince e-Defter tutulması zorunlu hale getirilmiştir.

Microsoft Dynamics NAV tarafından desteklenen ve uluslararası bir standart olan XBRL(eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili referans alınmıştır.

Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan e-Defterlerin bütünlüğünün ve değişmezliğinin sağlanması için gerçek kişiler için elektronik imza, tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır.

İlk aşamada yevmiye defteri ve büyük defterin (Defter-i Kebir) e-Defter kapsamında tutulması öngörülmüştür. Sonraki aşamalarda tüm yasal defterlerin de bu kapsam altında oluşturulması düşünülmektedir.

E-Fatura uygulamasının avantajları nelerdir?
 • Zamandan tasarruf sağlar.
 • Kâğıt masrafını yok eder. Arşivleme maliyetlerini sıfırlar.
 • Çevre dostu bir uygulamadır.
 • Düşük maliyetli ve güvenli saklama sağlar.
 • Veri analizinin daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Notere ödenen tasdik maliyetlerini yok eder.
 • Muhasebe tarafında kontrol edilebilirliği artırır (onay mekanizması).
 • Alıcı ve satıcı arasında oluşan, postadan veya kargo şirketi tarafından doğan gecikme, kayıp gibi sorunları ortadan kaldırır.
E-İRSALİYE YAZILIMLARI

E-İrsaliye Nedir?

VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir.

E-İrsaliye uygulamasına geçiş 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup kapsama girenler

e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükelleflerdir.

1.1.2018 tarihinden itibaren ise Şahıs ve Sermaye firmaları gönüllü olarak e-irsaliye sistemine geçiş yapabilirler.

E-irsaliye Avantajları Nelerdir?
 • Matbu İrsaliye hazırlamak zorunda olmadığınız için zamandan kazanacaksınız.
 • Kağıt İrsaliyenin basımı, onayı, kargosu harcanan zaman ve maliyeti minimuma indireceksiniz.
 • Kaybolma riski ve yeniden gönderim maliyetlerine katlanmayacaksınız.
 • E-İrsaliye ile alıcıya anında bilgi ulaşırken kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlayacaksınız.
 • E-İrsaliye ile 10 yıl süreyle Dijital ortamda saklandığından veriye hızlı erişimin yanı sıra arşivlenmesi masraflarınızdan (zaman, depo ve personel) kurtulacaksınız.